Terminologie

V tomto oddílu naleznete nejběžnější termíny a pojmy z polygrafie.

Barvy

Teorie barev a termínů, kterých se barvy týkají.

Úpravy

Úpravy použitelné při zpracování tisků.

Technologie

Technologické názvosloví z oblasti tisku a grafiky.

Materiály

Přehled nejčastějších materiálů používaných v tisku.

Počítačová grafika

Termíny používané v počítačové grafice.